Subfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Podochileae
Subtribe:
  Eriinae
Genus: Bryobium:
  list  |   images
  • Philippines, Malesia, Asia Tropical
  • Eria senilis Ames (1915)
  • Pinalia senilis (Ames) W.Suarez & Cootes (2009)
None