Hybrid (2)

Genus - Species - registrant / originator - Year Parentage Ancestors Descen
dants
#img
Amparoa humeana (Rchb.f.) Archila 2009 na × na 10
Amparoa vexativa (Rchb.f.) Archila 2009 na × na