Home > Genera > Species > genus = Apostasia
 Species    Hybrids    All Types 
total 16
Genus Species Author Year Accepted Name
Apostasia alba Rolfe 1896 Apostasia wallichii
Apostasia brunonis Griff. 1851 Apostasia nuda
Apostasia curvata J.J.Sm. 1927 Apostasia wallichii
Apostasia elliptica J.J.Sm. 1920 Apostasia latifolia
Apostasia gracilis Rolfe 1889 Apostasia wallichii
Apostasia lobbii Rchb.f. 1872 Apostasia nuda
Apostasia lucida Blume ex Siebe 1903 Apostasia wallichii
Apostasia nipponica Masam. 1935 Apostasia wallichii
Apostasia papuana Schltr. 1905 Apostasia wallichii
Apostasia platystylis J.J.Sm. 1920 Apostasia odorata
Apostasia selebica J.J.Sm. 1933 Apostasia odorata
Apostasia stylidioides (F.Muell.) Rchb.f. 1872 Apostasia wallichii
Apostasia thorelii Gagnep. 1933 Apostasia odorata
Apostasia wallichii subsp. nipponica (Masam.) Masam. 1963 Apostasia wallichii
Apostasia wallichii var. nipponica (Masam.) Masam. 1963 Apostasia wallichii
Apostasia wallichii var. seraweiensis J.J.Sm. 1927 Apostasia wallichii