Home > Genera > hybrid > Phalaenopsis hybrid > Phalaenopsis Micaels Pensamera > Ancestors


Phalaenopsis Micaels Pensamera M.Liu 2018 - registered (RHS)
Phalaenopsis Samera × Phalaenopsis micholitziiAncestors (total 4) % Img
Phalaenopsis bellina (Rchb.f.) Christenson 25% 54
Phalaenopsis micholitzii Sander ex H.J.Veitch 50% 3
Phalaenopsis violacea H.Witte 25% 55
Phalaenopsis Samera M.Liu 50% 32