Home > species > Bulbophyllum Species

Bulbophyllum groeneveldtii J.J.Sm. 1920 (Kew)


Distribution
Borneo, Malesia, Asia Tropical
Sumatera, Asia Tropical
General Information:
Subfamily:   Epidendroideae
Tribe:   Dendrobieae
Subtribe:   Dendrobiinae
Genus:   Bulbophyllum  (images)
Section:   Hirtula  (images)

Bulbophyllum groeneveldtii
Photo: Arco Cf