Home > species > Vanda Species | Go to OrchidLite

Vanda sanderiana (Rchb.f.) Rchb.f. 1882 (Kew)


1 2 Next
25276
V. sanderiana f. alba Miyamoto strain
Rodrigo Silva
25277
V. sanderiana var. froebeliana
Emil Yap
26398
V. sanderiana var. albata
Emil Yap
26401
V. sanderiana var. albata
Emil Yap
26402
V. sanderiana var. froebeliana
Emil Yap
26432
V. sanderiana purple form
Emil Yap
26435
V. sanderiana var. albata
Jaime Chua
26436
V. sanderiana
Emrys Chew
26445
V. sanderiana var. immaculata 'Lydia'
Emil Yap
26458
V. sanderiana var. froebeliana
Emil Yap
50974
V. sanderiana
Emrys Chew
49065
V. sanderiana var. albata
Jaime Chua
48197
V. sanderiana
Emrys Chew
47912
V. sanderiana
Rahayu Sumarni
47086
V. sanderiana alba
Alfred Hockenmaier
47088
V. sanderiana alba
Alfred Hockenmaier
45072
V. sanderiana
Shawn Chen
187262
V. sanderiana var. froebeliana
Emrys Chew
187261
V. sanderiana var. alba
Emrys Chew
180193
V. sanderiana
Emil Yap
180190
V. sanderiana
Emil Yap
180191
V. sanderiana var. albata
Emil Yap
180192
V. sanderiana var. alba
Emrys Chew
41863
V. sanderiana var. albata
Jaime Chua
41639
V. sanderiana var. froebeliana
Emil Yap
41862
V. sanderiana var. albata
Jaime Chua
41641
V. sanderiana var. albata
Emil Yap