Home > species > Pleurothallis Species

Pleurothallis alvaroi Luer & R.Escobar 1981 (Kew)


  Filter by variety, form, clonal name, or synonym
69772
Pleurothallis alvaroi
Fifth Lens Photos
46478
Pleurothallis alvaroi
Eugenio Restrepo
46479
Pleurothallis alvaroi
Eugenio Restrepo
61782
Pleurothallis alvaroi
Kevin Holcomb
18218
Acronia alvaroi red form
Mario Miguel Velásquez
59083
Pleurothallis alvaroi
Pablo Herrera
69945
Pleurothallis alvaroi
Fifth Lens Photos
57116
Pleurothallis alvaroi
INC Honor
16905
Pleurothallis alvaroi
Dann Dunst
69944
Pleurothallis alvaroi
Fifth Lens Photos
22682
Pleurothallis alvaroi
Gilberto Merino
18217
Acronia alvaroi red form
Mario Miguel Velásquez