Home > Genera > Hybrid > Vanda Hybrid


Vanda Wahiawa Rainbow T.Igarashi 1953 - registered (RHS)
Vanda Kapoho (1945) × Vanda Mary Foster (1945)

  Filter by variety, form, clonal name, or synonym

Species Ancestors

25.0%
V. lamellata

25.0%
V. merrillii

25.0%
V. sanderiana

25.0%
V. tricolor