Masdevallia truncata Luer 1993 (accepted Kew)

Distribution Ecuador, Western South America, Southern America
General Information:
Subfamily:   Masdevallia -- Epidendroideae
Tribe:   Epidendreae
Subtribe:   Pleurothallidinae
Genus:    Masdevallia
Subgenus:   Masdevallia
Section:   Masdevallia
Subsection:   Masdevallia